Sastamalan

Vapaaseurakunta

Sastamalan Vapis Blogi Sastamalan Vapaaseurakunta YT Sastamalan Vapaaseurakunta Insta Sastamalan Vapaaseurakunta Face

Vuodesta

1963

Sastamalan Vapaakirkko

Sastamalan Vapaaseurakunta

Sastamalan Vapaakirkko
Suomen Vapaakirkko

Suomen Vapaakirkko on Suomessa syntynyt herätysliike

Se on toiminut maassamme jo yli 120 vuotta

Suomen Vapaakirkko muodostuu yli sadasta seurakunnasta

Suomen Vapaakirkko - SVK

Vapaakirkollisuus korostaa henkilökohtaista uskoa Kristukseen ja halua elää hänen seuraajanaan muuttuvassa maailmassa. Evankeliumi on ilosanoma: uskomalla Jeesukseen saamme syntimme anteeksi ja opimme tuntemaan Jumalan henkilökohtaisella tasolla. Uskomme Jumalan ilmoittaneen itsensä niin luomakunnassa kuin historiassa sekä aivan erityisesti Poikansa Jeesuksen kautta.

Vapaakirkollisuuteen on aina kuulunut toiminta kristillisen vakaumuksen puolesta. Se merkitsee vaikuttamista yhteiskuntaan ja ympäristöön, jossa elämme. Kristillinen maailmankatsomus on ollut synnyttämässä ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivää yhteiskuntaa. Se on ollut luomassa ja toteuttamassa toimintaa, joka etsii vähäosaisten ja syrjäytyneiden huomioimista. Tällaisesta Vapaakirkonkin historia – ja toivottavasti yhä enemmän nykypäivä – kertoo.

Vapaakirkko tekee mielellään yhteistyötä muiden kristillisten kirkkojen ja tahojen kanssa. Alun perin ”allianssihenkisyytenä” tunnettu piirre on edelleen vahva. Kristuksen itsensä rukous seuraajiensa osalle, ”että he yhtä olisivat”, on kaikunut vapaakirkollisissa jumalanpalveluksissa ja pienryhmissä. Yhdessä etsitään käytännön tapoja sen toteuttamiseksi.

Sastamalan Vapaakirkko

Luterilaisen kirkon piiristä itsenäistynyt kirkkokunta vaikuttaa tänä päivänä yli sadan seurakuntansa kautta ympäri maata. Lähetys- ja kehitysyhteistyöprojektit puolestaan ulottuvat eri puolille maailmaa. Lähimmäisiä palvellaan muun muassa monipuolisten diakoniatyön ja lapsi-ja nuorisotyön avulla.

Paikallisissa seurakunnissa vapaakirkollisuus jalkautuu suomalaisen elämänmenon keskelle. Seurakuntien koko vaihtelee parin pienryhmän kokoisesta aina tuhanteen jäseneen saakka. Maallikkoliikkeenä toiminta lepää seurakuntalaisten varassa. Tämä mahdollistaa aktiivisen osallistumisen ja toisaalta myös sen, että toiminnan sisältö kumpuaa jäsenten ja ympäröivän yhteisön tarpeista. Vuoden 2016 lopussa kokonaisjäsenmäärä oli noin 16 000.

Paras tapa tutustua Vapaakirkkoon on tulla kylään! Kaikkien vapaaseurakuntien toiminta on avointa ja kuka tahansa voi vapaasti osallistua seurakuntien tilaisuuksiin ja toimintaan.

Sastamalan Vapaakirkon torni

Sastamalan Vapaaseurakunta

Sastamalan vapaaseurakunta kuuluu Suomen Vapaakirkko -nimiseen protestanttiseen kristilliseen kirkkokuntaan. Vapaakirkollinen hengellinen työ konkretisoitui nykyisen Sastamalan alueella, kun Vammalaan perustettiin Tampereen vapaakirkkoseurakunnan alaisuuteen seurakuntapiiri 10.1.1963. Seurakunnan käyttöön hankittiin nopealla aikataululla eläinlääkäri Ståhlbergin omistama arkkitehtonisesti arvokas kiinteistö Liekolankadun varrelta Vammalan keskustasta. Kiinteistö saneerattiin pian rukoushuonekäyttöön – pääasiassa vapaaehtoisvoimin.

Liekolankadulla sijainneessa omakotitalossa toimittiin reilut kymmenen vuotta, jonka jälkeen tontille rakennettiin tamperelaisen Rakennusliike Auttila Oy:n toimesta 12 huoneistoa käsittävä asuinkerrostalo ja sen kylkeen moderni kokoontumistila aikaisemmin itsenäistyneelle Vammalan Vapaaseurakunnalle. Kokoustilan hallintaan oikeuttavat osakkeet tulivat Vapaakirkon omistukseen vastineena tontin luovutukselle. Edellä mainituissa tiloissa toimittiin vuoteen 2006 asti, jolloin hankittiin A Honko Oy:ltä aikaisemmin laukkuteollisuudessa tuotantotiloina olleet kaksi teollisuushallia Pikkusuonkatu 5:stä, Ojansuun kaupunginosasta. Näistä b-rakennus saneerattiin seurakunnan jäsenen Veli-Matti Selinin suunnitelmien pohjalta rakennusliikkeen ja vapaaehtoistyöntekijöiden yhteisin ponnistuksin nykyaikaiseksi seurakuntakeskukseksi. Saneeratussa rakennuksessa sijaitsevat kirkkosali, ravintolaosa keittiöineen sekä lapsityön käytössä olevat tilat, seurakunnan toimisto ja kirjamyynnin tilat. Vammalan vapaaseurakunta muutti sittemmin nimensä kuntaliitosten seurauksena Sastamalan vapaaseurakunnaksi.

Katso videolta vapiksen historiaa:

Katso videolta vapiksen historiaa:

Mikä on meille tärkeää

Seurakunnan toiminnan ydinajatus on saada olla Kaikkivaltiaan Jumalan käytössä niin, että mahdollisimman moni voisi julistamamme evankeliumin ja harjoittamamme moninaisen vapaaehtoisuuteen perustuvan avustustyön kautta tulla tuntemaan Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainokaisen Pojan syntiensä sovittajana.